Zarządzenie nr ORo.0050.350.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.