Zarządzenie nr ORo.0050.346.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr ORo.0050.327.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2020 r.