Zarządzenie nr ORo.0050.345.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr ORo.0050.326.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian budźetu miasta na 2020 r.