Uchwała Nr XXII/266/20 z dn. 28.05.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie