Zarządzenie nr ORo.0050.328.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2020 r.