Zarządzenie Nr ORo.0050.317.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Cichej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej