Zarządzenie nr ORo.0050.301.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie przyznania prawa do korzystania z herbu Miasta Piekary Śląskie.
***
Adnotacje:
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 z późn. zm.)
Wyłączenia jawności dokonał podinspektor Dawid Korbella