Zarządzenie Nr ORo.0050.292.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r,