Zarządzenie Nr ORo.0050.289.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bocznej 7 oraz w sprawie powołania komisji przetargowej