Zarządzenie Nr ORo.0050.269.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budźetu miasta na 2020 r.