Zarządzenie Nr ORo.0050.264.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.