Uchwała Nr XX/242/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej - etap II