Uchwała Nr XX/236/20  Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów