Uchwała Nr XX/234/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2020 roku