Uchwała nr XVIII/215/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekary Śląskie