Uchwała nr XVIII/221/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Partyzantów