Uchwała nr XVII/205/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/466/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli