Uchwała nr XVI/184/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania