Uchwała nr XVII/213/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego