Uchwała nr XVII/207/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi