Uchwała nr XVI/201/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stalowej w Piekarach Śląskich do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu