Data posiedzenia:
2019-10-09

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2049 (druk nr 220),
- w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 221).
4.Zamknięcie obrad.