Uchwała nr XV/180/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości