Uchwała nr XV/181/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2020 roku