ORo.152.3.12.2019 Petycja w sprawie przekazannia jej treści dyrektorom szkół podstawowych