ORo.152.3.11.2019 Petycja w sprawie dokonania analizy dotyczących płatności bezgotówkowych