Uchwała nr XII/146/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 563/35 do kategorii dróg gminnych