Uchwała nr X/130/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego