Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2019r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Katowickiego Koła Partii Zieloni z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ,,zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu"

4. Uchwała Nr XII/154/19 z dn. 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Katowickiego Koła Partii Zieloni z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zrezygnowania z ,,używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu"

link do uchwały