ORo.152.3.9.2019 Petycja w sprawie wprowadzenia w urzędzie Miasta piekary Śląskie "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów"