Uchwała nr IX/124/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie