Uchwała nr IX/123/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej