Uchwała nr IX/114/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego