Uchwała nr IX/112/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie