Uchwała nr VIII/104/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie