Uchwała nr VIII/102/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.