Uchwała nr VIII/101/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piekary Śląskie