ORo.152.3.6.2019 Petycja ws. zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze