Uchwała nr VII/86/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Kocie Górki”