Uchwała nr VII/85/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów