Uchwała nr VI/71/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia nazwy ulicy położonej w Piekarach Śląskich: ulica Jaśminowa