Uchwała nr V/63/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych