Uchwała nr V/55/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku