Uchwała nr III/39/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki