Uchwała nr II/27/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości