Uchwała nr II/25/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi