Uchwała nr II/13/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich