Uchwała nr LVI/663/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców miasta Piekary Śląskie