Uchwała nr LVI/654/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Szpaków