Uchwała nr LV/642/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej